Protectapeel logo                      Anti-Rost

 

Protectapeel Anti-Rost är en väder resistent , avdragbar coating, som formulerats med en speciell inhibitor för att skydda stålytor mot rost, väder och vind, samt ytskador såsom repor, nedsmutsning och damm. 

KAN INTE ANVÄNDAS  PÅ UNDERLAG AV AKRYL

Kulör - Blå. Kan också fås i klar eller pigmenterad i valfri kulör på begäran.

Applicering

Med Lammulls Roller – Applicera 2 lager, låt 1:a lagret torka. Applicera generöst för att uppnå en våtfilms tjocklek av 250 µm (100 µm  torrt)
Med spruta –Applicera med airless spray, använd munstycke storlek 17. spruta i korsande rörelse min våtfilms tjocllek 250 (100 µm torrt). För att undvika “fjäderkanter” använd maskerings tejp innan produkten appliceras. Måla en bit över tejpen och avlägsna denna när färgen fortfarande är våt för att få en fin kant.

målat torn

En minsta våtfilms tjocklek om 250 µm måste uppnås, annars kan det resultera i att  produkten blir svår att aavlägsna. Applicera inte i våta (t.ex. regn) eller frysande omständigheter. 

Innehållet i förpackningarna måste omröras noga innan användning. 

Reparation-Om den skyddande färgen rivs sönder, reparera genom att lyfta den rivan delen och applicera färsk Anti-Rost på undersidan och förslut. Alternativt, skär bort den skadade ytan och applicera ny färg.   
Torktid -En våtfilm på 300 µm blir dammtorr på ca 2 timmar i rumstemperatur. Forcerad torkning kan ske genom ökad ytans temperatur till  max. 50°C och använda cirkulerande luft.

Underlag -Stål. 

Täckning - Ett  kilo/liter täcker ca 4m2 vid en WFT av 300 µm

 

 

Borttagning - Den torra filmen kan enkelt avlägsnas antingen för hand eller med tryckluft. Avlägsna inte vid minusgrader eftersom filmen kan bli spröd.

Extern Väder Resistens - Anti-Rost är lämålig för upp till 12 månaders exponering.Lagring -Hållbarhet 12 månader. Lagra i temperaturer

mellan 5ºC - 25ºC. FÅR INTE FRYSA 

Rengöring - Rengör rollers och utrustning med vattendirekt
efter användning.

Generell not: Det är viktigt att denna produkt utvärderas under produktions förhållande innan komersiell implementering (Sådan utvärdering skall även innehålla referens om åldrande). Ovanstående rekommendationer är gjorda i god tro för guidning av våra användare och utan ansvar. Alla förfrågningar skallställas till vår tekniska sälj avdelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack