Ett helt nytt system för skydd av dörrar och fönster finns nu tillgängligt för bygg industrin, som sparar timmar av rengöring och reparationer.

Glasstrip UV är en ofarlig dispersion, som enkelt appliceras antingen hos färgfabrikanten eller på arbetsplatsen med spruta eller roller och som torkar till en skinntät motståndskraftig plastfilm. Den sitter kvar under tillverkning, transport och montering och dras sedan lätt bort för hand när bygget är klart.

I motsats till konventionella självhäftande filmer lämnar inte Glasstrip några restprodukter eller måste tas bort i förtid. Den unika kemin i UV blockerarna ger väldigt effektift skydd i många veckor mot repor, nedsmutsning och puts stänk under byggnadsprocessen, härigenom sparas många timmars arbete för rengöring och i värsta fall reparation.

Joomla Template: from JoomlaShack