Våra referenser - autentiska erfarenheter inom många områden

Lagringstankar för olja, drivmedel, kolväten, kemikalier
Behållare för dricksvatten

Särskilda tankar för urea (AdBlue), organiska oljor
Biogasanläggningar:
   - Jästankar
   - Lagringstankar
   - Förlagring
   - Pipeline System
   - Skrapor och omrörare
Processbehållare av alla typer
Avloppsvatten tankar
Reningsverk
  - Rötkamrar
  - Gas tankar
  - Sedimenteringsbassänger
  - Skrapor och omrörare
  - Rörsystem
Broar och stålkonstruktioner
Rör och rörledningar
Mat Filter
Simbassäng filter
Marina Strukturer:
  - Fartyg och offshore-plattformar
  - Cisterner och behållare på fartyg och offshore-
  - Hamnanläggningar
  - On och offshore-anläggningar och konstruktioner

 Kontakta os om du är intresserad av våra referenser och vill att vi presenterar konkreta användningsfall.

 Notera: Beställ vårt månatliga nyhetsbrev med intressanta Teman och detaljerade projekt beskrivningar.

Joomla Template: by JoomlaShack