PRODUKTDATABLAD – PROGUARD CN200

PRODUKT BESKRIVNING

Proguard CN200 är en 2-komponents Aluminiumoxid / Titaniumnitrid keramisk Novolac epoxikompositbeläggning med excellent kemisk motståndskraft vid högre temperaturer. Används på olika underlag i extremt aggressiva miljöer, såsom innerbeläggning i tankar och behållare. (t.ex metall, glasfiber, armerad plast, betong m.m.)

 

TEKNISK INFORMATION:

Kulör                                        Ljus Grå, Mörk Grå
Torrhalt                                    100 %
Flexibilitet                         Excellent
Glans                                Matt
Kemisk beständighet          Excellent Se resistenstabell
Nötningsrsistens                God
Vidhäftning                       Excellent                > 20N/mm2 (ISO 4624)
VOC                                 0 g / liter
Specifik vikt (Mix)              1,60

Applicering:                            

     Filmtjocklek per strykning

Teoretisk täckning kg/m2

Torr

Våt

Torr

1000µm

1000µm

1,6

 

Antal strykningar:                 En eller två skikt. Min skikttjocklek 500µm, max skikttjocklek 1000µm per strykning.

 

APPLICERINGS DATA:

Applicerings metod:  Lufttryck 6 – 7 bar (180-200 bar Sprutpistol) Airless Pump 1:68 eller högre.                               Slangstorlek och längd Max 50 m, slangtjocklek ¾”, Munstycke 0,021 – 0,026” el 0,53-0,66 mm.
Materialet måste tas in direkt (dvs. utan intagsslang). Friskt material måste tillföras kontinuerligt, t.ex genom tratt. Väntetid under tryck skall undvikas = medför snabb reduktion av potlife.

Mixing Ratio I vikt:           10 delar A (bas) mixas noga med 1 del part B (härdare)Mixning  Komponent A: 4 minuter 
                                      Komponent A+B: 2 minuter. Mixhastighet >100 varv/min.

Potlife (23oC):                  30 – 40 minuter (reduceras vid högre temperaturer)
Thinner:                          Thinners får inte tillsättas. Proguard Thinners används för rengöring av utrustningen.

Underlagets preparering

Blästring min. SA 2½ med skarpkantigt blästermedium (ISO 8501-1) Detta gäller för första skiktet + reparation! Ytan skall ha en bra profil med en genomsnittlig ytråhet > 50µm.

 

Förhållande vid applicering

Underlagets temperatur skall vara minst 10°C och minimum 3°C över daggpunkten. Relativ fuktighet skall vara under 85%. Temperatur och luftfuktighet mätes nära underlaget.

DRYING TIME:

Underlagets

Temperatur

Genom

Härdning

Kemisk belastning

Övermålningsbar     (vått i vått)

Minimum

Maximum

23oC

48 tim*

7 dygn

10 tim

24 tim

                                         * Ingen Efterhärdning nödnändig.

FÖrvaring

Bästa lagringsförhållanden fås vid lagring i behållarna i torr och sval miljö under 35°C tillsammans med god ventilation. Behållarna skall vara ordentligt förslutna.

Förpackningsstorlek                 16,5 kg / kit
Hållbarhet                                    Se etiketten på förpackningen.

Hälsa och säkerheT

Observera försiktighetsåtgärder på behållarens etikett och läs varuinformationsbladet före användning. Produkten är avsedd för användning av utbildad personal i industriell miljö.

Produkten är brandfarlig och skall hållas ifrån gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning är förbjuden i appliceringsområdet. Bär lämplig andningsutrustning och applicera i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Reservation

Informationen i detta blad baseras på vår kunskap och laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Då produkten ofta används i förhållanden som står utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än kvaliteten på produkten i sig. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Informationen i dessa datablad kan ändras beroende på erfarenheter och vår policy om kontinuerlig produktutveckling. Vi förbehåller os rätten att ändra produkten utan förvarning.                                                                                  Utgåva 02/07, senaste ändring 07.02.21

 

Ceramic Coatings Europe AB

Mellbyrundan 20, 312 61 MELLBYSTRAND,
Tfn. +46(0)430 10095, Fax +46(0)430 171 91, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack