Produktdatablad

Proguard CN-OC (version 12, Härdare 3)

Produktbeskrivning

Proguard CN-OC är en temperatur och kemiskt hög resistent 2-komponents special komposit coating förstärkt med silaniserade högteknologiska mikro- och nano partiklar., baserad på en ultramodern hybridiserad epoxi-novolac bas, som ger kemisk resistens, korrosions och nötnings skydd speciellt för rostfritt stål i extremt aggressiva miljöer i förhöjda temperaturer.  

 

Applicerings Data

 

Teknisk Information

 

Applicerings metod

 

 

 

 

 

 

Blandning (i vikt)

 

 

 

Blandnings tid

 

 

 

Potlife (20°C)

 

Materialets spray temp.

Thinner

 

 

Filter

Airless spray pump (utan filter). Ratio 1:68 eller högre. Munstycke 0,019 – 0,023”. Slanglängd max 15m. Slangdiameter min ½”. Undvik väntetid under tryck (reducerar potlife!)

Mixning: (i vikt) 4 delar part A (bas) vispas upp ordentligt mekaniskt (Jiffler Mixer Large) och blandas med 1 del part B (härdare).

Part A för mixas i 4 minuter; sedan part A + part B mixas i 2 minuter. Omröringshastighet >100 varv/min

35 minuter (reduceras vid högre temperaturer)

20°C rekommenderas

Thinner får inte tillsättas.

Proguard Cleaner skall användas för rengöring och genomspolning av utrustningen

Försäkra dig om att filtren är borttagna. Produkten skall sprutas utan filter i pump eller pistol.

Kulör

Torrhalt

VOC

Flexibilitet

Glans

Kemisk resistens

 

 

 

Nötnings resistens

Vidhäftning

 

Densitet

Antracit

100 %

0

Excellent

Matt

Excellent (>8.000 tim i mix av 98% H2SO4 + ren metanol + 3% saltlösning vid 50°C)

Excellent

Excellent   >28 N/mm2 på rostfritt stål

1,2

Filmtjocklek per lager

Teoretisk åtgång

Torr

Våt

kg/m2

100 μm

100 μm

0,15

200 μm

200 μm

0,30

Applicering

Antal Strykningar

Multipla lager – beroende på specifikation. Min DFT 100 μm. Max tjocklek per lager 350 μm

 

 

Kontakta Ceramic Polymer Nordics representant för specifika system och applicerings råd.

Yt-preparering:

Nymålning och reparation - Grit blästring till min. Sa2½ (ISO 8501-1). Ytan måste ha en råhet på min 50-80 μm.

Förhållanden vid applicering
Underlagets temperatur måste överstiga 15°C och minst 5°C över daggpunkten. Relativ fuktighet skall understiga 85%. Temperatur och rel. fuktighet måste mätas nära underlaget.

Härdningstid

Yt temperatur

Fullt härdad

Kemiskt resistent

Övermålning (vått/vått)

Min

Max

 

5°C

48 tim

7 dygn

3,5 tim

24 tim

 

 

Lagring och förpackning

Rekommenderad lagrings förhållande är i torra och svala utrymmen under 35°C med adekvat ventilation. Burkarna skall vara ordentligt förslutna.

Förpackning                          12,5 kg (10+2,5) kits inkl. härdare

Hållbarhet                               Se etikett för hållbarhet

Kvalitetskontroll och inspektion

För att säkerställa stadigvarande kvalitet måste tillverkarens kvalitets säkrings och inspektions plan tas i beaktande. Rekommendationer för kvalificerade test kontroll fås av tillverkaren vid förfrågan.

Hälsa och säkerhet

Observera försiktighetsåtgärder på behållarens etikett och läs varuinformationsbladet före användning. Produkten är avsedd för användning av utbildad personal i industriell miljö.

Produkten är brandfarlig och skall hållas ifrån gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning är förbjuden i appliceringsområdet. Bär lämplig andningsutrustning och applicera i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Reservation

Informationen i detta blad baseras på vår kunskap och laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Då produkten ofta används i förhållanden som står utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än kvaliteten på produkten i sig. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Informationen i dessa datablad kan ändras beroende på erfarenheter och vår policy om kontinuerlig produktutveckling. Vi förbehåller os rätten att ändra produkten utan förvarning

 

Ceramic-Coatings Europe AB

Mellbyrundan 20, S31261 Mellbystrand

Tel +46 (0)430 10095, www.ceramic-coatings.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joomla Templates: from JoomlaShack