PRODUKTBLAD

PROGUARD CN-1M

PROGUARD CN-1M-SRB

    PRODUKT BESKRIVNING 

 

 

Proguard CN-1M är en temperatur och kemiskt hög-resistent 2-komponents special komposit beläggning förstärkt med silaniserade högteknologiska mikro och nano partiklar, baserad på en ultramodern Novolac epoxi hybrid som ger kemisk resistens, korrosions och nötnings skydd till en stor mängd underlag i extremt aggressiva miljöer och högre temperaturer.
Anti-SRB versionen är förstärkt med en nano-kristalliserad biocid som ger unikt skydd mot grop-korrosion föranledd av anaerobiska bakterier (sulfat reducerande bakterier) i olje lager och distributions nät. Denna lösning är patenterad i Tyskland och globalt. .

UTEKNISK INFORMATION:

Kulör                                               Mörk grå

Torrhalt                                           100 % (+/-2%)

VOC                                                0 mg

Flexibilitet                                       Excellent

Yta                                                  Matt

Kemisk resistens                              Excellent

Nötnings resistens                            Excellent                 

Vidhäftning                                     Excellent                  (>30 Mpa på kolstål) 

Specifik vikt (Mix)                          1,30

Applicering:                                 

     Filmtjocklek per strykning

Teoretisk täckning kg/m2

Torr

Våt

Torr

500 µm

500 µm

0,8

1000µm

1000µm

1,60

Antal strykningar              Flera lager - beroende på specifikation. Minimum färgtjocklek per lager 350µm. Maximum tjocklek per lag 500µm.

Kontakta Ceramic-Coatings Europe AB för teknisk service för specifika system + applicerings råd.                               

UAPPLICERINGS DATA:

Applicerings metod:       Kraftig Airless spray pump (utan filter) Ratio > 68:1 eller större. Tip storlek: 0,019-0,029” justerbart. Slangdiameter max ¾” och max 20m längd rekommenderas. Materialet måste sugas upp direkt från burken. Undvik väntetid under tryck (reducerar potlife).

Mixing Ratio i vikt:                4:1, A (bas) Basen rörs upp mekaniskt (Jiffler mixer large) och mixas noga med 1 part B (härdare)

Mixing tid                             Part A – förmixa 4 minuter, därefter part A+B mixas i 2 minuter. Mixer varvtal >100 rpm

Materialet Spray temp.          Min 25°C

Potlife (25oC):                      30minuter . Minskar vid högre temperaturer

Thinner:                              Thinner får inte tillsättas.

 Proguard Cleaners skall användas till rengöring och genomspolning av utrustningen.

Filter:                                  Kontrollera att filter är nya och rena i utrustningen.

Underlagets preparering Grit blästring till min Sa 2½ (ISO 8501-1) med en bra profil på 80 – 100 µm.

Förhållande vid appliceringUnderlagets temperatur skall vara minst 15°C och minimum 5°C över daggpunkten. Relativ fuktighet skall vara under 85%. Temperatur och luftfuktighet mäts nära underlaget.

UDRYING TIME:

Underlagets

temperatur

Full härdning

Kemiskt resistent

Övermålning (vått/Vått)

Minimum

Maximum

25oC

48 tim

7 dygn

3,5 timmar

24 timmar

                                      * Ingen efterhärdning nödvändig

0BUFÖrvaring

Bästa lagringsförhållanden fås vid lagring i behållarna i torr och sval miljö under 35°C tillsammans med god ventilation. Behållarna skall vara ordentligt förslutna.

Förpackningsstorlek                        10 kg kits inkluderande härdare

Hållbarhet                                       Se etiketten för detaljer om hållbarhet.

5BUHälsa och säkerheT

Observera försiktighetsåtgärder på behållarens etikett och läs varuinformationsbladet före användning. Produkten är avsedd för användning av utbildad personal i industriell miljö.

Produkten är brandfarlig och skall hållas ifrån gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning är förbjuden i appliceringsområdet. Bär lämplig andningsutrustning och applicera i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon.

1BUReservation

Informationen i detta blad baseras på vår kunskap och laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Då produkten ofta används i förhållanden som står utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än kvaliteten på produkten i sig. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Informationen i dessa datablad kan ändras beroende på erfarenheter och vår policy om kontinuerlig produktutveckling. Vi förbehåller os rätten att ändra produkten utan förvarning. 

Ceramic Coatings Europe AB
Mellbyrundan 20, 312 61 Mellbystrand
Tfn.+46(0)430 100 95, www.ceramic-coatings.se

 

 

Joomla Templates: from JoomlaShack