PRODUKTBLAD Proguard SF-1

 

Proguard SF-1 är en två komponents lösningsmedelsfri keramisk epoxi komposit för applicering med airless pump och som ger överlägset korrosions- och nötningsskydd åt metall, glasfiber, armerad plast, betong m.m. i aggressiva miljöer.

 

TEKNISK information

Kulör                                Grå                (vissa andra kulörer kan erhållas vid förfrågan) 

Torrhalt                            100%

Flampunkt                        > 23°

VOC                                 0 g / liter

Flexibilitet                         Excellent          >30%% (ASTM D2794)

Glans                               Semiglans

Vatten resistens                Excellent          >4000 tim i havsvatten test

Korrosions resistens          Excellent          >18000 tim salt spray (ISO 7253)

Lösningsmedels resistens  Excellent         

Kemisk resistens               Mycket god     

Nötnings resistens            Excellent          18 mg loss (ASTM D4060)

Vidhäftning                      Excellent          > 30 N/mm2 (ISO 4624)

Densitet                          1,5

Applicering

Applicering                           Film tjocklek per strykning

Teoretisk täckning kg/m2

Torr

Våt

 

500µm

500 µm

0,75

1000 µm

1000 µm

1,5

Antal strykningar              Lägges i 1 strykning mellan 400 – 500 µm. Saggnings limit på vertikal yta ca 700 µm.

 

APPLIKATIONS DATA

Appliceringsmetod              Standard Airless spruta 73:1. Munstycke storlek 0,017 – 0,027” Pensel kan användas för strip coating och bättring. Uppvärmd Airless 2-komponents spruta. Munstycke storlek 0,017 – 0,027”. Materialet skall hålla en temperatur mellan 20° C och 45° C. Flödes tryck skall vara 220 – 240 bar

 

Mixning Ratio i volym         2 delar part A (bas) mixas noga med 1 del part B (härdare).

Mixning Ratio i vikt            3 delar part A (bas) mixas noga med 1 del part B (härdare).           

Potlife (20°C)                   45 min (minskar vid högre temperaturer)

Filter                               Kontrollera att filterna är rena.

 

Underlagets preparering

Kol stål:                          Blästra ytan till Sa 2½ (ISO 8501-1) med en bra profil på 50 – 80 µm.

                                     Kontakta leverantören för specifik information avseende andra underlag.

 

Förhållande vid applicering

Underlagets temperatur skall vara minst 5°C och minimum 3°C över daggpunkten. Relativ fuktighet skall vara under 85%. Temperatur och luftfuktighet mäts nära underlaget.

 

Tork tider

Underlagets

temperatur

Gel

Service

Fullt

härdad

Övermålning

Min

Max

20oC

1,5 h

10 h

48 h

10 h

-

 

Förvaring

Bästa lagringsförhållanden fås vid lagring i behållarna i torr och sval miljö under 35°C tillsammans med god ventilation. Behållarna skall vara ordentligt förslutna.

 

Förpackningsstorlek          1,8 kg, 3,72 kg, 7,47kg, 16kg och 30kg kits inkl härdare

Hållbarhet                        Se etiketten för detaljer om hållbarhet.

 

Hälsa och säkerhet         

Observera försiktighetsåtgärder på behållarens etikett och läs Säkerhets Data Bladet före användning. Produkten är avsedd för användning av utbildad personal i industriell miljö.

Produkten är brandfarlig och skall hållas ifrån gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning är förbjuden i appliceringsområdet. Bär lämplig andningsutrustning och applicera i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Reservation

Informationen i detta blad baseras på vår kunskap och laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Då produkten ofta används i förhållanden som står utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än kvaliteten på produkten i sig. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning.

Joomla Template: by JoomlaShack