PRODUKTBLAD
PROGUARD CN100iso

2BUPRODUKT BESKRIVNING
 
Proguard CN100iso är en 2-komponents special komposit coating förstärkt med mikrokeramiska partiklar, baserad på en ultramodern Novolacresin som ger kemisk resistens, korrosions och nötnings skydd till en mängd olika underlag i extremt aggressiva miljöer i högre temperaturer.

UTEKNISK INFORMATION:

Kulör                                   Ljus grå, Mörk grå
Torrhalt                               100 % (+/-2%) 
VOC                             0 mg

Flexibilitet                          Excellent               
Yta                              Matt

Kemisk resistens            Excellent (Se resistenslista)
Nötnings resistens         10-12 mg             
Vidhäftning                   > 30 N/mm2t           
Specifik vikt (Mix)          1,30

Applicering: 

     Filmtjocklek per strykning

Teoretisk täckning kg/m2

Torr

Våt

Torr

1000µm

1000µm

1,60

2000 µm

2000 µm

3,20Antal strykningar: Flera lager beroende på specifikation. Minimum färgtjocklek per lager 500µm. Maximum tjocklek        per lager 1500µm.

Kontakta Ceramic-Coatings Europe AB för teknisk service för specifika system + applicerings råd.                               

UAPPLICERINGS DATA:

Applicerings metod: Kraftig Airless spray pump (utan filter) Ratio > 68:1. Tip storlek: 0,019-0,029” justerbart. Slangdiameter max ¾” och max 50m längd rekommenderas. Materialet måste sugas upp direkt från burken. Undvik väntetid under tryck (reducerar potlife).

Mixing Ratio I vikt: 9:1, A (bas) Basen röres upp mekaniskt (Jiffler mixer large) och mixas noga med 1 part B (härdare)

Mixing tid: Part A – förmixa 4 minuter, därefter part A+B mixas i 2 minuter. Mixer varvtal >100 rpm

Materialet Spray temp.                Min 20°C

Potlife (25oC):                             30-40 minuter . Minskar vid högre temperaturer

Thinner:                                      Thinner får inte tillsättas. PROGURAD RT Reaktiv förtunning vid förfrågan.

Proguard Cleaners skall användas till rengöring och genomspolning av utrustningen.

Filter:                                            Kontrollera att filter är nya och rena i utrustningen.

 

3BUUnderlagets preparering

Grit blästring till min Sa 2½ (ISO 8501-1) med en bra profil på 80 – 100 µm.

4BUFörhållande vid applicering

Underlagets temperatur skall vara minst 15°C och minimum 5°C över daggpunkten. Relativ fuktighet skall vara under 85%. Temperatur och luftfuktighet mäts nära underlaget.

Härdningstider: 

Underlagets

temperatur

Full härdning

Kemiskt resistent

Övermålning

Minimum

Maximum

25oC

48 tim

7 dygn

10 timmar

24 timmar

 * Ingen efterhärdning nödvändig

0BUFÖrvaring

Bästa lagringsförhållanden fås vid lagring i behållarna i torr och sval miljö under 35°C tillsammans med god ventilation. Behållarna skall vara ordentligt förslutna.
Förpackningsstorlek                        15 kg kits inkluderande härdare
Hållbarhet                                       Se etiketten för detaljer om hållbarhet.

5BUHälsa och säkerheT

Observera försiktighetsåtgärder på behållarens etikett och läs varuinformationsbladet före användning. Produkten är avsedd för användning av utbildad personal i industriell miljö.
Produkten är brandfarlig och skall hållas ifrån gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning är förbjuden i appliceringsområdet. Bär lämplig andningsutrustning och applicera i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon.

1BUReservation

Informationen i detta blad baseras på vår kunskap och laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Då produkten ofta används i förhållanden som står utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än kvaliteten på produkten i sig. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Informationen i dessa datablad kan ändras beroende på erfarenheter och vår policy om kontinuerlig produktutveckling. Vi förbehåller os rätten att ändra produkten utan förvarning. 

Ceramic Coatings Europe AB
Mellbyrundan 20, 312 61 Mellbystrand 
Tfn.+46(0)430 100 95, www.ceramic-coatings.se 
Joomla Templates: by JoomlaShack