Keramiska polymerer - starka för svaga substrat

Genom integrering av keramiska mikropartiklar i en högkvalitativ polymerbeläggning skapar vi produkter som, jämfört med konventionella färger, är nästan ogenomtränglig och med revolutionerande fysikaliska egenskaper. Utfärdade provningsintyg från oberoende institut bevisar suveräniteten och kvaliteten på dessa produkter.

De viktigaste egenskaperna i ett effektivt korrosions skydd är vidhäftning, täthet, flexibilitet, nötningsbeständighet samt kemisk beständighet. Dessa fysikaliska egenskaper blir hos kompositbeläggningarna avsevärt bättre än hos traditionella coatings:

 

Egenskap Traditionell coating Keramisk Polymer
Vidhäftning  5 - 15 MPa > 30 MPa
Täthet ~0,153 perm @200 my < 0,0015
Nötningsbeständighet        ~ 100 mg ~ 10 mg
Flexibilitet   stress pga. ohomogen härdning    Homogenare härdning pga. snabbare värmespridning
Kemisk beständighet  Beroende på recept  Beroende på recept

 

 

 

 

 

Genom ständigt pågående innovativ utveckling av våra beläggningar, erbjuder vi ett mycket brett produktsortiment som sträcker sig från resistenta beläggningar för avloppsvatten och oljeindustrin genom godkända system i dricksvatten och livsmedel till särskilda produkter mot kemiska angrepp i biogasanläggningar. Dessutom sätter vi standarden för effektiva interna tankbeläggningar för aggresiva lagringsmedier.

Med vårt produktkoncept förhindras svåra korrosionsskador på era anläggningars stål- och betongytor och garanterar därmed dess bevarande värde. Det keramiska polymer-beläggningsmaterialet kännetecknas av enkel applicering. Efter normal förbehandling appliceras färgen direkt på ytan utan användning av primers. Genom produktion av lösningsmedelsfria produkter med högt keramik innehåll erbjuder vi minimal miljöpåverkan.

Med kompositer har vi nått ett nytt stadium i utvecklingen inom korrosions-sektorn!

Korrosionskydd är värdebevarande!

Korrosion orsakar skador för miljarder varje år, och är som bekant inte avtagande. Vårt mål är att finna nya produkter som inte har konventionella beläggnings materials brister och att minska risken för korrosion till ett minimum.

Svagheter hos traditionella färger

Alla traditionella färgsystem fungerar som membran. Dessa utsätts för fukt, kemikalier, avloppsvatten eller gaser. Följaktligen ger de substratet enbart villkorligt, ändligt skydd. Resultaten är katastrofal korrosion. Detta hade kunnat undvikas i förväg genom val av lämpligt korrosionsskydds system med bevisad hållbarhet.!

Joomla Templates: from JoomlaShack