Livsmedelsanläggning


Godkänd beläggning innebär grundläggande trygghet

Vi erbjuder ett brett utbud produkter av godkända färgsystem för olika branscher (Dricksvatten, Badanläggningar, livsmedel) och investerar kontinuerligt i särskilda tester som utförs av oberoende institutioner för att garantera den höga kvalitetsnivån på produkterna.

Naturligvis är också kraven på skydd mot korrosion av avgörande betydelse. Vår godkända färgsystem har samma fördelar, såsom de som används för tank beläggningar för avloppsvatten och inom oljeindustrin. Kemisk resistens och värmetålighet liksom vidhäftning och slitstyrka är av största vikt. Dessa fysikaliska egenskaper finner du i alla Ceram Kote produkter.

Med vårt en-material koncept uppnår man grundläggande och väsentliga fördelar jämfört med konventionella flera lager system på katodiskt grundfärg, vilka relativt snabbt löses upp vid skada (t.ex. zinkfärg = anod), samt kan leda till delaminering som kan leda till fel i systemet. Dessa biverkningar förekommer inte hos våra produkter, för att vi medvetet avstår grundfärger och våra produkter påföres direkt på de ytor som ska skyddas.

Kvaliten i våra produkter - testats och certifierats

De nödvändiga miljökraven från olika myndigheter uppfylls, således kan våra produkter användas för dricksvatten fullt ut.  Till exempel kan ett knappt detekterbart klorupptag påvisas eller andra ämnen som främjar mikrobiell tillväxt och sänker kvaliteten på dricksvattnet. Dessutom kan inte efter månadslång test i enlighet med DVGW W270 någon mikrobiell slemuppbyggnad påvisas, vilket visar att även i mikrobiologisk synpunkt passar våra produkter som invändig beläggning i era dricksvattentankar.

Neutrala och sura livsmedel samt alkoholhaltig dryck testas kontinuerligt i våra beläggningssystem och godkänns enligt den fysikalisk-kemiska bedömningen  i sin helhet. Lukt och smak hos lagringsmediet påverkas inte.

Beläggningen för olika poolanläggningar måste följa de riktlinjer som finns för badanläggningar (CPC Tyskland). För kallt, varmt och mycket hett bubbelpool vatten (40 ° C), är våra system testade för migration av klor. Det finns ett knappt detekterbar klorupptag eller upptag av oxiderande ämnen på underliggande substrat, vilket ytterligare visar vilken utmärkt korrosionsbeständighet våra produkter ger.

Produktfördelar

Godkänd keramisk-polymer beläggning

 > 100 x högre korrosions skydd

> 5 x bättre vidhäftning

> 10 gånger högre slitstyrka

> 5 gånger högre slagstyrka

~ 15% böjflexibelitet

100% lösningsmedelfri

Utmärkt kemisk resistens och värmetålighet

Direkt applicerad på underlaget

Kostnadsbesparande

Enkel applicering

Enklaste reparation

Extreme Livslängd

Tester och certifikat utförda av oberoende Institut

KTW dricksvatten lämplighet 
DVGW-W270, tillväxten av mikroorganismer på material för dricksvatten 
Livsmedels äkthet, mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska analyser 
KSW-vatten fitness Pool (utomhus pool, inomhuspool, bubbelpool) 
10.000 timmar av salt spray test 
Termisk chock provning vid 180 grader Celsius is 
Kemisk resistens mot hundratals aggressiva kemikalier, syror och alkalier 
Tålighet test mot avjoniserat vatten 
Katodiskt separations motstånd 
Tryckdeformation test 100 bar, 100 grader Celsius 
Fysisk-mekanisk materialprovning

Joomla Templates: by JoomlaShack