Anaerob korrosion uppstår i syrefattiga miljöer och orsakas av sulfat reducerande bakterier (SRB). Dessa bakterier bildar en biofilm på botten av den fyllda tanken, och sprids snabbt och förstör ytan genom ackumulering av inter-bakteriella restprodukter.

En invändig tankbeläggning skyddar temporärt mot inverkan från biofilmen. Men nano- eller mikrometer stora sprickor p.g.a. åldring uppstår I all coating genom fysiska stress effekter och som resultat av temperaturskillnader eller mekanisk påverkan och kan därefter inte motstå attacken från bakterierna (SRB).

Bakterier tränger in i dessa sprickor tills dess de når underlaget. Den så kallade bio korrosionen kännetecknas av en tio gånger högre oxidation jämfört med konventionell korrosion och framkallas av bakteriernas metabolism (vätesulfid, svavelsyra och salpetersyra). Rosthärdar resulterande i snabbväxande grop frätning blir konsekvensen.

Fenomenet “biogen pitting corrosion” som först ser ut som vanlig rost, leder till kortare livstid på tankar med
stillestånd och reparationer som följd. Enligt expertis är 20% av alla kostnader p.g.a. korrosion orsakad av mikrobers förstörande av materialet.

Genom långvarig forskning och utveckling har vi utvecklat en produktionsprocess för skyddande beläggningar genom kombination av en bred-bandsbiocid med nanokristallisk struktur och keramisk fyllning i en polymer matris. Efter applicering av vår beläggning för tankar, förblir den aktiva biociden inkapslad i den polymera matrisen, så att den målade ytan inte är antibakteriell och därför fysiskt harmlös. P.g.a. redan nämnda orsaker (åldrande, stresseffekter beroende av temperatur, mekanisk påverkan) kan mikrosprickor uppstå efter flera år. När så den lokala ytan öppnats exponeras biocid kristallerna i sprickan och ger sin effekt längs hela insidan av sprickan.

Denna befintliga depåeffekt ger ett långvarigt biocidskydd mot anaerobisk bakterie påverkan i mikrosprickorna.
Härigenom undviks pitting korrosion effektivt på långtids basis.

 

Produktfördelar

Keramisk polymer beläggning med bred-band biocidprodukter

•> 100 x högre korrosions skydd
•> 5 x bättre vidhäftning
•> 10 gånger högre slitstyrka
•> 5 gånger högre slagstyrka
• ~ 15% böjflexibelitet
• 100% lösningsmedelfri
• Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och värme
• Ytan är fysiskt och ekotoxikologiskt säker

• direktappliceras på underlaget. Ingen primer.
• Låga applicerings kostnader
• Enkel hantering
• Enkel Reparation
• Extrem hållbarhet
• Långsiktigt och mycket effektivt skydd

Internationella referenser

• lagringstankar för olja, kolväten, kemikalier
• behållare för dricksvatten
• Särskilda tankar för urea (AdBlue), organiska oljor
• biogasanläggning
• kokare
• Processtankar av alla typer
• Avfallstankar
• Broar och stål
• Rör och rörledningar
• pool filter
• Marina Strukturer t.ex. :
- Fartyg och offshore-plattformar
- Cisterner och containrar på fartyg och offshore.
- Hamnanläggningar
- Onshore och offshore-anläggningar och konstruktioner
 

Joomla Template: from JoomlaShack